De gemeenteraad heeft de Verordening Fysieke Leefomgeving vastgesteld

Dit heeft de raad op 6 april 2021 besloten. De Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) gaat in op 1 mei 2021. Vanaf dat moment is deze te zien op www.overheid.nl.

De Verordening Fysieke Leefomgeving bundelt regels voor de ruimte om ons heen
Deze regels komen uit verschillende verordeningen, zoals:
-    de Algemene Plaatselijke Verordening
-    de Erfgoedverordening
-    de Verordening inzameling oud papier
-    de Bouwverordening

Voor u verandert er weinig tot niets

De inhoud van de regels is niet veranderd. Als u een vergunning wilt aanvragen of een melding wilt doen, kan dat op de gebruikelijke manier. De verandering heeft vooral gevolgen voor de gemeente. Want de regels waaraan we toetsen, staan nu in een andere verordening. 

In de Verordening Fysieke Leefomgeving: 

-    is voor het aanleggen van een uitweg een vergunning nodig 
Het aanleggen van een uitweg kon in de oude verordening met een melding, maar dit leidde tot onduidelijkheid. Voor de vergunning stelt de gemeente dezelfde eisen als bij de melding.
-    is de melding voor incidentele festiviteiten uitgebreid
Die melding werkte niet goed in de huidige verordening. De nieuwe melding geldt nu ook voor terrassen bij horecabedrijven. En de gemeente kan nu een maximum stellen aan het aantal festiviteiten.  

De VFL is een eerste stap richting omgevingsplan onder de Omgevingswet

Het omgevingsplan gaat de komende jaren het bestemmingsplan vervangen. In het Omgevingsplan nemen we zoveel mogelijk regels op die over de ruimte om ons heen gaan. Dat moet volgens de Omgevingswet. In de VFL hebben we de regels uit de verordeningen alvast verzameld. Deze kunnen we daardoor makkelijk in het omgevingsplan opnemen.