Gemeente De Ronde Venen zoekt installateurs van zonnepanelen en isolatiemaatregelen voor grootschalige advies- en inkoopactie

Vorig jaar zijn wij samen met Winst uit je Woning begonnen met het organiseren van grootschalige advies- en inkoopacties van onder andere zonnepanelen. Woningeigenaren uit onze gemeente ontvangen in mei een brief. In deze brief informeren we inwoners over diverse mogelijkheden om de energierekening te verlagen. Denk aan woningisolatie, zonnepanelen, isolerend glas en warmte-installaties. Nu zoeken wij lokale ondernemers die deze werkzaamheden willen uitvoeren.

Aanmelden

Bent u een lokale ondernemer en uitvoerder van zonnepanelen en isolatiemaatregelen? En is uw bedrijf geïnteresseerd om werkzaamheden van de inkoopacties uit te voeren? Meld u zich dan vóór 26 april aan op www.winstuitjewoning.nl/actie/samenwerken  

Selectie

Op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding worden na een marktbrede uitvraag voor deze maatregel 1 of meerdere uitvoerders gekozen. Lokale partijen hebben een streepje voor. Na 1 mei krijgt u bericht van Winst uit je woning of u geselecteerd bent om mee te doen aan deze inkoopactie.

Over Winst uit je woning (Wujw)

Winst uit je woning is in De Ronde Venen al bekend door eerder georganiseerde gezamenlijke inkoopacties. Winst uit je woning voorziet particulieren van een passend advies en offertes op maat. De opdrachten die hieruit voort komen zijn probleemloos uit te voeren en kunnen direct naar de klanten worden gefactureerd.