Gemeente onderzoekt samenwerking met inwoners met de Quickscan Lokale Democratie

Wat vindt u van de manier waarop in de gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Kan dat duidelijker? Zijn er manieren om meer gedragen besluiten te krijgen? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen? Kan de gemeente initiatieven van inwoners beter stimuleren? Wat wilt u en kunt u zelf bijdragen? En wat verwacht u van de gemeente? Dat onderzoekt de gemeente met de Quickscan Lokale Democratie van het programma Democratie in Actie. Tussen 23 april en 14 mei kunnen inwoners de online de vragenlijst invullen via www.derondevenen.nl/geefjemening

Naast inwoners, vullen ook raadsleden, de collegeleden en ambtenaren van gemeente De Ronde Venen de vragenlijst in. Daarmee wordt duidelijk of alle betrokkenen hetzelfde beeld hebben. De antwoorden gaat de gemeente gebruiken om anders te gaan werken, voor en met inwoners. Het doel is om de werkwijze beter te laten aansluiten bij hoe inwoners willen samenwerken. Dit legt  de gemeente uiteindelijk vast in participatiebeleid. Zo wordt de lokale democratie versterkt.

Burgemeester Maarten Divendal: "Op 17 maart bent u - hopelijk allemaal - naar de stembus geweest voor de Tweede Kamerverkiezingen. Stemrecht is een groot democratisch goed, zowel landelijk als lokaal. Maar democratie is meer dan stemrecht en politiek. In De Ronde Venen experimenteren we volop met nieuwe vormen van democratie. Denk naast inspreken bij raadsbijeenkomsten bijvoorbeeld aan (online) gesprekken, digitale vragenlijsten, werksessies met inwoners en adviesraden. En er zijn veel inwoners actief in dorpsraden en belangengroepen. Inwoners komen steeds vaker zelf met initiatieven voor een klein of groot maatschappelijk belang. Wat gaat er goed en wat kan beter? Moet het beter, en zo ja op welke onderdelen? Wat vinden we belangrijk? Betrekt de gemeente voldoende verschillende mensen en groepen erbij, of zijn het altijd dezelfde? Is het transparant genoeg en vindt er een echt gesprek plaats? Kunnen we ons ergens in verdiepen, zonder meteen een standpunt te hebben, staan we open voor (tegen) argumenten? Dat willen we komend jaar duidelijk krijgen, zodat we onze werkwijze daar op kunnen aanpassen. De Quickscan Lokale Democratie is een eerste stap."

Voorkant ansichtkaart oproep Quickscan