Inspreekavonden Zon en wind

Op woensdag 26 mei en maandag 7 juni zijn er inspraakavonden over zon en wind. Inwoners vertellen tijdens deze avonden de gemeenteraad hoe zij denken over de zoekgebieden. De gemeenteraad luistert hiernaar. Soms stelt de raad ook vragen aan de insprekers. Door in te spreken kan de raad de verschillende belangen goed afwegen als zij hierover besluit. Meer informatie staat op www.derondevenen.nl/inspreken. 

Aanmelden om in te spreken 

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk. Schriftelijk inspreken kan nog wel. Mail uw standpunt dan voor 4 juni naar griffier@derondevenen.nl.