Maaien in De Ronde Venen

We maken onderscheid tussen het maaien van gazons en het maaien van bermen. Over het maaien van gazons zijn de laatste tijd veel meldingen binnen gekomen. Op verschillende plekken is het gras erg lang. Dit heeft een reden.

Door het extreme natte voorjaar zijn veel gazons verzadigd geraakt en daardoor zijn er veel sporen gereden. Dit is de reden dat sommige stroken niet zijn gemaaid. Nu het weer warmer is groeit het gras erg hard. Daarnaast hebben we voor het maaien van de gazons een nieuwe aannemer die onze gemeente nog niet goed kent. Deze combinatie van factoren zorgt ervoor dat we niet overal op tijd kunnen maaien en het gras wat langer is.

Inmiddels zijn we ook gestart met het maaien van de bermen. In veel bermen staan op dit moment kruiden te bloeien als fluitenkruid en koolzaad. Deze proberen we zoveel mogelijk te laten staan, zodat insecten hier nog volop van kunnen genieten. Tijdens de eerste maaibeurt die nu plaatsvindt maaien we de bermen met een maaibreedte van 1,5 meter aan beide zijden van de weg. Tijdens de tweede maaibeurt in september maaien we de gehele berm.
Uitzichthoeken worden, in verband met de verkeersveiligheid, drie keer per jaar gemaaid over de gehele breedte. 

Uitritbezitters zijn zelf verantwoordelijk voor het, indien wenselijk, aanvullend maaien van bermen ter hoogte van uitritten.