Proef met tijdelijke foodtruck op Eiland 4

Een aantal jaren geleden is de enige horeca aan de Baambrugse Zuwe in de buurt van Eiland 4 door brand verwoest. Bezoekers missen de horeca. Gemeente De Ronde Venen en het recreatieschap Stichtse Groenlanden willen daarom vanaf eind mei 2021 op Zandeiland 4 een foodtruck toestaan. Bezoekers van de Eilanden 4 & 5 kunnen dan in het weekend, in de vakantieperioden en op mooie zomerse dagen daar terecht voor het halen van een hapje en drankje.

De foodtruck is tijdelijk en onderdeel van een proef. Het college van burgemeester en wethouders heeft de standplaatsvergunning voor 1 jaar afgegeven. Na 1 jaar bespreken gemeente en recreatieschap de pilot. Daarbij betrekken ze de omwonenden. Bij een positieve beoordeling, verlengen ze de pilot met een jaar. 

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft een passende ondernemer gevonden, namelijk Capri Culinair uit Mijdrecht. Voorwaarden die de gemeente aan de ondernemer stelt, zijn onder meer dat hij de foodtruck aan het eind van de dag weer weg haalt en geen spullen achterlaat, geen terras uitzet en geen geluids- of geuroverlast veroorzaakt. De voorkeur ging uit naar een ondernemer die uit de gemeente komt, de omgeving dus goed kent en een ruim assortiment aanbiedt van zowel eten als drinken. Het recreatieschap en gemeente geven de foodtruck in het najaar (van 1 oktober tot 1 april) ook de mogelijkheid om te komen, specifiek voor de duikers. Zodat na een koude duik, duikers een warme drank of hap bij de foodtruck kunnen halen. 

Het recreatieschap heeft gezocht naar een geschikte locatie voor tijdelijke horeca. De gemeente heeft eerder onderzocht of het mogelijk is om een tijdelijke horecavoorziening op de “Klinkhamerlocatie” (stuk gemeentegrond vlakbij de brug) te realiseren. Dat blijkt helaas een lastige locatie en niet haalbaar. Daarom hebben het recreatieschap en de gemeente andere mogelijkheden verkend en zijn uitgekomen op het idee voor een foodtruck op Eiland 4.  

Gemeente en het recreatieschap hebben overleg gehad met de omwonenden en samen gekeken naar de beste plek voor de foodtruck. 

pbweek21_21035_Foodtruck op Eiland 4