Stedin investeert in een sterk elektriciteitsnetwerk voor de toekomst

Sommige inwoners maken zich zorgen over de netwerkcapaciteit van netbeheer Stedin. Juist nu veel inwoners en bedrijven volop bezig zijn met het plaatsen van zonnepanelen. Maar ook nu de gemeenteraad voor de keuze staat om geschikte gebieden voor zonnevelden of windmolens aan te wijzen. Het is belangrijk dat het netwerk van Stedin dit aankan. Daarom neemt gemeente De Ronde Venen deze zorgen serieus. Samen met Stedin heeft de gemeente uitgezocht of het netwerk voorbereid is op het terug leveren van stroom. Dat is het geval.

Het elektriciteitsnet gaat op de schop

Samen gaan wij in de toekomst veel meer elektriciteit gebruiken om te koken, huizen te verwarmen en auto’s op te laden. Daarnaast komt stroom niet meer alleen van de energiecentrale. We wekken steeds meer lokaal op met zonnepanelen en windmolens. Het huidige Nederlandse elektriciteitsnet is op die veranderingen niet ontworpen en gaat de komende jaren daarom flink op de schop. Stedin geeft dit jaar alleen al 397 miljoen euro uit aan het elektriciteitsnet van Utrecht en Zuid-Holland. Van dit geld trekt Stedin nieuwe kabels en bouwt nieuwe verdeelstations. Daarnaast krijgt het elektriciteitsnet sensoren om stroomstoringen te voorkomen of snel op te lossen.

Stedin is een actieve partner in de Regionale Energiestrategie (RES)

Hierin worden plannen gemaakt waar in de regio windmolens en zonnepanelen komen. De capaciteit van Stedins netwerk in De Ronde Venen is op dit moment goed, maar dat betekent niet dat alles nu direct al mogelijk is. Met de informatie van de RES bepaalt Stedin waar het elektriciteitsnet versterkt moet worden. 

Hoe concreter de plannen waar zonneparken en windmolens komen: hoe sneller de netbeheerder het elektriciteitsnet kan voorbereiden

Stedin kan niet lukraak overal het elektriciteitsnet uitbreiden voor meer capaciteit. Uitbreiden kost tijd, ruimte en geld. Dit zijn schaarse elementen waar maatschappelijk gezien verantwoordelijk mee moet worden gegaan. De investeringen die de netbeheerder doet betalen alle gebruikers van het energienet. Wij allemaal dus. Stedin onderzoekt daarom goed waar geld nodig is. Dit geldt voor grote projecten, zoals zonneweides of projecten met meer windmolens.

Stedin investeert in het elektriciteitsnetwerk voor zonnepanelen op daken

Consumenten met zonnepanelen vallen niet onder de RES. Voor deze zonnepanelen breidt Stedin het elektriciteitsnet sowieso gestaag uit. Stedin meldt dat er op dit moment geen problemen zijn met terug leveren van energie door zonnepanelen van consumenten in De Ronde Venen. 

De gemeente onderzocht welke gebieden geschikt zijn voor zonnevelden en windmolens

Deze gebieden heten ‘zoekgebieden’. Het college heeft op 18 maart het voorstel voor zoekgebieden bij de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad bespreekt het voorstel voor de zoekgebieden eerst tijdens de politieke commissie op 9 juni 2021. En daarna in de raadsvergadering op 30 juni 2021. In de beleidsnota staat alle informatie over hoe het college tot een voorstel voor de raad is gekomen. De beleidsnota staat op www.derondevenen.nl/zoekgebieden.

Locaties waar zonnevelden en windmolens komen zijn er nog niet

Daar kijkt de gemeente samen met inwoners naar tijdens het gebiedsproces. Onder leiding van een gebiedscoördinator worden de zoekgebieden 1 voor 1 opengesteld. Samen met bewoners, omwonenden, grondeigenaren en -gebruikers en andere belanghebbenden kijkt de gebiedscoördinator hoe zonnevelden en windmolens het beste in het landschap passen. Ook wordt er gekeken naar de inpasbaarheid op het elektriciteitsnet van Stedin. Dit alles legt de gemeente vast in de (ruimtelijke) voorwaarden voor dat gebied. Daarna kiest de gemeente via een aanbesteding ontwikkelaars. Die moeten zich houden aan de opgestelde voorwaarden. 

Meer weten over duurzaamheid?

Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen zetten, staat op www.duurzaamderondevenen.nl. Of meld u aan voor onze nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam