U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 10 - 12 maart 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Achterbos 36 in Vinkeveen Voor kappen van een Es Z/21/178388 24-02-2021
Constructieweg 22 in Mijdrecht Voor milieu neutrale verandering voor wijziging functie enkele ruimtes Z/21/178403 25-02-2021
Herenweg 193 A in Vinkeveen Voor vernieuwen bovenbouw ark op bestaande arkenbak op bestaande ligplaats Z/21/178412 25-02-2021
Groot Mijdrechtstraat 17-G1 in Mijdrecht Aanvraag beperkte milieutoets Z/21/001042 25-01-2021
Dr. Sloetlaan 55 in Abcoude Aanvraag voor het bouwen van een overkapping Z/21/178449 25-02-2021
Koppelland 15 in Abcoude Het uitbreiden van de woning Z/21/178451 25-02-2021
Arkenpark Mur 2 in Vinkeveen Het bouwen van een nieuwe schuur Z/21/178519 28-02-2021
Laan van Binnenrust 1 in Abcoude Het wijziging van winkel naar woonfunctie Z/21/178514 26-02-2021
Gagelweg 6 in Wilnis Het herbouwen van een landbouwbrug ten westen van Gagelweg 6 Z/21/178571 01-03-2021
Sandbergstraat 14 in Abcoude Nieuwbouw van een bijgebouw Z/21/178584 01-03-2021
Vinkenkade 1 C in Vinkeveen Het realiseren van 2 loopbruggen Z/21/178585 01-03-2021
Demmerik in Vinkeveen Natuurinrichting perceel G649 te Vinkeveen Z/21/179002 02-03-2021
Angsteloord 50 in Abcoude Het vervangen van een bestaande dakkapel Z/21/179010 02-03-2021
Demmerik 46 in Vinkeveen Het vernieuwen van een dam Z/21/179013 02-03-2021
Gagelweg 5 in Wilnis Het bouwen van een vervangende jongveestal Z/21/179026 02-03-2021
Molenland 8 in Mijdrecht Het verbouwen van de boerderij Z/21/179029 02-03-2021
Abcoude, sectie B, nummer 4303 Het oprichten van een vrijstaande woning Z/21/178586 01-03-2021
Gein-Zuid 10 in Abcoude Het herbouwen van een loods Z/21/179104 03-03-2021


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.