U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 1 - 8 januari 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Dorpsbrug in Abcoude Funderingsherstel verzakte kademuur Z/20/174954 17-12-2020
Droogmakerij 10 in Wilnis Voor het plaatsen van een dakkapel Z/20/174994 18-12-2020
Stationsstraat 14 B in Abcoude Aanlegvergunning graven gat t.b.v. zwembad Z/20/175121 21-12-2020
Proostdijstraat 38 in Mijdrecht Aanvraag draagmuur Proostdijstraat 38 Mijdrecht Z/20/175148 21-12-2020
Herenweg 250 in Wilnis Nieuwbouw woonhuis Herenweg 250 Z/20/175146 21-12-2020
Herenweg 282 in Vinkeveen Vernieuwbouw woning Herenweg 282 Vinkeveen Z/20/175171 22-12-2020
Rondweg 3 A in Mijdrecht Nieuwbouw 39 woningen Stationslocatie Mijdrecht Z/20/175206 22-12-2020
Donkervlietse Binnenweg 3 in Baambrugge Voor het renoveren en uitbreiden van de bestaande woning Z/20/175262 23-12-2020
De Duiker 9 in Wilnis voor het verbouwen van een woonschip Z/20/175284 24-12-2020
Groot Mijdrechtstraat 13 in Mijdrecht Rectificatie: Het ontgraven en dempen van oppervlaktewater gepubliceerd op 04-08-2020 Moet zijn: bouwen damwandconstructie Z/20/167393 08-12-2020


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.