Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 33 - 20 augustus 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Langhuis 22 in Wilnis Aanvraag fundering langs watergang Langhuis 22 Z/21/187015 04-08-2021
Botholsedwarsweg 2D in Waverveen Oprichten woning met bijgebouw Z/21/187021 04-08-2021
Kwikstaart 46 in Mijdrecht Sloop en asbestsanering Z/21/187064 05-08-2021
Hoogstraat 18 in Abcoude Hotel/restaurant vergunning wijzigen Z/21/187125 06-08-2021
Amstelkade 74 A in Amstelhoek Realiseren van aanlegplaats of (kleine) steiger Z/21/187308 11-08-2021
Steven van Rumelaerstraat 63 in Mijdrecht Aanvraag dakopbouw Z/21/187310 11-08-2021
Amsterdamsestraatweg 14 in Abcoude Aanvraag dakkapellen Z/21/187323 11-08-2021
Rijksstraatweg 87 in Baambrugge Herstel biodiversiteit Paddenburg Z/21/187420 13-08-2021
Diverse rotondes in Abcoude (Meerlandenweg, Meerlanden, Broekzijdselaan, Burg. Des Tombesweg) Plaatsen tijdelijke tekstbordjes i.v.m. het bekend maken van het bestaan van Abcoude.nl Z/21/0008207 12-08-2021


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.