Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 33 en 34 - 27 augustus 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Langhuis 22 in Wilnis Aanpassen damwandconstructie t.b.v. fundering terrasoverkapping Z/21/187015 04-08-2021
Botholsedwarsweg 2D in Waverveen Nieuwbouw woning met bijgebouw Z/21/187021 04-08-2021
Kwikstaart 46 in Mijdrecht Sloop en asbestsanering Z/21/187064 05-08-2021
Hoogstraat 18 in Abcoude Hotel/restaurant vergunning wijzigen Z/21/187125 06-08-2021
Amstelkade 74 A in Amstelhoek Realiseren van aanlegplaats of (kleine) steiger Z/21/187308 11-08-2021
Steven van Rumelaerstraat 63 in Mijdrecht Het realiseren van een dakopbouw Z/21/187310 11-08-2021
Amsterdamsestraatweg 14 in Abcoude Het aanbrengen van dakkapellen Z/21/187323 11-08-2021
Rijksstraatweg 87 in Baambrugge Herstel biodiversiteit Paddenburg Z/21/187420 13-08-2021
Dukaat 18 in Mijdrecht Verbouwen van de woning Z/21/187429 16-08-2021
Droogmakerij 6 in Wilnis Aanbrengen van een dakkapel aan voorzijde van woning Z/21/187515 17-08-2021
In Vinkeveen Aanleg Paaiplaats Legakker Vinkeveense Plassen Z/21/187518 17-08-2021
Dominee Bleekerhof 33 in Abcoude Wijzigen voorgevel garage en wijzigen bestemming t.b.v. kapsalon Z/21/187519 17-08-2021
Dorpsstraat nabij 63 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container voor interne verbouwing SNS winkel voor de periode 8 september t/m 24 september 2021 Z/21/0008317 17-08-2021
Dodaarslaan nabij 63 in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke container voor verbouwing van woning voor de periode 3 september t/m 1 oktober 2021 Z/21/0008329 17-08-2021
Groenlandse kade 23 in Vinkeveen Vervangen kozijn Z/21/187532 18-08-2021


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.