Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 36 - 10 september 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Proostdijerdwarsweg 2 in Waverveen Vooroverleg bouwmogelijkheden van twee woningen Z/21/187959 30-8-2021
2e Velddwarsweg 1 in Waverveen Nieuwbouw bedrijfswoning en verbouw boerderij naar B&B en kantoor Z/21/188357 31-8-2021
Arkenpark Mur 2 in Vinkeveen Slopen woonark Z/21/188461 31-8-2021


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.