Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 38 - 24 september 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Hoogstraat 38 A in Abcoude Vestigen winkel en wijziging entree Z/21/188810 08-09-2021
Scholeksterlaan 13 in Vinkeveen Maken van een inrit Z/21/188924 10-09-2021
Hoogstraat 15 in Abcoude Nieuwbouw carport Z/21/188939 10-09-2021
Kerkstraat 30 in Abcoude Verbouw- en uitbreiding woonhuis Z/21/188941 10-09-2021
Donkereind 42 D in Vinkeveen Bouwen van een bedrijfswoning Z/21/188949 11-09-2021
Henrick Trajectinusstraat 5 in Mijdrecht Plaatsen van een schutting Z/21/188950 11-09-2021
Steven van Rumelaerstraat 17 in Mijdrecht Vernieuwen en vergroten van een dakkapel Z/21/188951 12-09-2021
Koppelland 15 in Abcoude Wijzigen reeds verleende vergunning door toevoeging dakopbouw en dakkapel Z/21/188952 12-09-2021
Donkereind 29 in Vinkeveen Uitbreiden bedrijfswoning Z/21/188958 13-09-2021
Oldenhof nabij 16 in Abcoude Plaatsen tijdelijke container voor verbouwing woning voor de periode 21 september t/m 5 november Z/21/0009339 20-09-2021
Poelestein in Abcoude Inrichten tijdelijke bouwplaats door Talen West B.V. voor schilderwerkzaamheden complex Leeuwenburgh voor de periode 4 oktober t/m 10 december Z/21/0009317 20-09-2021
Koraal nabij 4 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container voor verbouwing woning voor de periode 5 oktober t/m 15 oktober Z/21/0009337 20-09-2021


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.