Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 40 - 8 oktober 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Stationsstraat 36 in Abcoude Aanbrengen zonnepanelen Z/21/189505 23-09-2021
Botshol 19 in Abcoude Plaatsen schutting Z/21/189542 24-09-2021
Veendijk 8 in Wilnis Plaatsen dakkapel Z/21/189582 27-09-2021
Waverveense pad 15 A 1 in Vinkeveen Slopen van 5 zomerhuisjes Z/21/189624 27-09-2021
Achterbos 1 in Vinkeveen Uitbreiding woonhuis Z/21/189627 27-09-2021


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.