Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 41 - 15 oktober 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Groenlandse kade 9 in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke loods Z/21/189807 27-09-2021
Kwikstaart 38 in Mijdrecht Vergroten kozijn voorgevel Z/21/189862 01-10-2021
Herenweg 224 in Wilnis Gedeeltelijke vervanging woonhuis Z/21/189953 04-10-2021
Herenweg 256 in Vinkeveen Drie dakkapellen aan voorzijde woning Z/21/189970 05-10-2021
Trasmolen 25 in Mijdrecht Vervangen garagedeur voor vast kozijn Z/21/189989 05-10-2021
Dorpsstraat 15 in Baambrugge Plaatsing steiger aan voorgevel t.b.v. verbouwing Z/21/190018 05-10-2021


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.