Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 43 - 29 oktober 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Dorpsstraat 76 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke steiger op trottoir Z/21/0010249 13-10-2021
Blomswaard nabij 1 in Abcoude Plaatsen tijdelijke container en mobiel toilet Z/21/0010433 20-10-2021
Van Wassenaerstraat nabij 25 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container en mobiel toilet Z/21/0010431 20-10-2021
Zuster Claassenhof 33 in Abcoude Aanleggen uitweg Z/21/0010538 21-10-2021


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.