Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 44 - 5 november 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Baambrugse Zuwe 141K in Vinkeveen Het verleggen van een uitweg Z/21/0010710 27-10-2021
Dr. van Doornplein nabij 25 in Abcoude Het inrichten van een tijdelijke bouwplaats Z/21/0010822 29-10-2021
Bonkelaar 3 in Mijdrecht Het aanleggen van een uitweg Z/21/0010829 01-11-2021
Ereprijs nabij 65 in Abcoude Het plaatsen van een tijdelijke container en een mobiel toilet Z/21/0010840 01-11-2021


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.