Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 44 - 5 november 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Ridderschapstraat 13 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel Z/21/190740 19-10-2021
Prinses Beatrixstraat 29 in Baambrugge Het plaatsen van een dakkapel Z/21/190743 20-10-2021
Rijksstraatweg 103 in Baambrugge Tuinkamer ter vervanging schuur Z/21/190804 21-10-2021
Saffier 11 in Mijdrecht Plaatsen dakopbouw Z/21/190790 21-10-2021
Dominee Bleekerhof 21 in Abcoude Aanvraag opbouw Dominee Bleekerhof 21 in Abcoude Z/21/190808 21-10-2021
Gemeeneland 5 in Vinkeveen Aanbouw eerste verdieping achterzijde woning Z/21/190880 22-10-2021
Waverdijk 19 in Waverveen Aanvraag watervergunning vervangen Lieropstelling Z/21/190881 22-10-2021
Gemeeneland 6 in Vinkeveen Aanbouw achterzijde en dakkapel voorzijde woonhuis Z/21/190883 22-10-2021
Gein-Noord 22 in Abcoude Het vestigen van een Bed en Breakfast Z/21/190885 24-10-2021
Baambrugse Zuwe 147 in Vinkeveen Graven voor werkzaamheden aan kabels en leidingen Z/21/190913 25-10-2021
Amsterdamsestraatweg 10 in Abcoude Aanbrengen van zonnepanelen op woonhuis Z/21/190977 26-10-2021


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.