Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 45 - 12 november 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Baambrugse Zuwe 25 in Vinkeveen Bouwen van een brug Z/21/191151 28-10-2021
Winkeldijk 23 in Vinkeveen Nieuwbouw pand Z/21/191218 29-10-2021
Gein-Noord 78 in Abcoude Wijzigen achtergevel bijgebouw, aanbrengen overkapping voorgevel bijgebouw, vernieuwen trap bijgebouw, vernieuwen en verkleinen zwembad, aanleggen paardenbak Z/21/191221 29-10-2021
Kerkplein 27 in Abcoude Afhalen en bezorgen Z/21/191302 01-11-2021


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.