Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 46 - 19 november 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Hoofdweg 14 in Mijdrecht Aanleggen van een uitweg Z/21/0011129 09-11-2021
Dorpsstraat 15 in Baambrugge Plaatsen tijdelijke steiger Z/21/0011192 10-11-2021


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.