U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 4 - 29 januari 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Windmolen 23 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel Z/21/175922 14-01-2021
Veldhuisweg 7 in Vinkeveen Het bouwen van een woning voor de rustende boer/kweker Z/21/175975 15-01-2021
Communicatieweg 1 in Mijdrecht Het realiseren van 2 extra loading docks aan een bestaand bedrijfspand Z/21/175977 15-01-2021
Bovendijk 4 G1 Wilnis Vergroten toiletgebouw Z/20/175261 23-12-2020
Voordijk 5 in Abcoude Het plaatsen van 4 zonnepanelen op de uitbouw binnen beschermd dorpsgezicht Z/20/175315 27-12-2020
Baambrugse Zuwe 174 in Vinkeveen Het bouwen van een woning Z/20/175294 24-12-2020
Herenweg 246 in Vinkeveen Het bouwen van een woning Z/20/175376 30-12-2020
Vinkenkade 75 R 21A in Vinkeveen Het vervangen van de beschoeiing van een eiland naast de camping Z/21/175582 07-01-2021
Prins Bernhardlaan 13 tot en met 19 in Mijdrecht Verwijderen van huisaansluiting drinkwater Z/21/175639 07-01-2021
Korenmolen 1 in Mijdrecht Het uitvoeren van schilderwerk aan de woningen Z/21/176003 18-01-2021
Waardassackerstraat 35 in Abcoude Het realiseren van een oprit Z/21/176000 17-01-2021
Kerkstraat 108 in Abcoude Slopen van een gedeelte van de woning en berging ten behoeve van uitbreiding Z/21/176042 18-01-2021
Proostdijstraat 39 in Mijdrecht Aanvraag van een kapvergunning Z/21/176093 18-01-2021
Ruwelspad 1 in Abcoude Het herbouwen van kantine en kleedkamers voetbalclub FC Abcoude Z/21/176098 18-01-2021
in Wilnis Voor het aanmeren van een schip Z/21/176162 19-01-2021


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.