Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 50 - 17 december 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Dorpsstraat nabij 1 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke bouwhekken voor de verbouwing voormalig ABN pand. Z/21/00012042 07-12-2021


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.