Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 51 - 24 december 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Kerkvaart 4 in Mijdrecht Gevelwijziging Kerkvaart 4 in Mijdrecht Z/21/193407 9-12-2021
Molenland 8 in Mijdrecht Voor het verbouwen van een boerderij Z/21/193500 13-12-2021
De Hoef Westzijde 33 in de Hoef Aanvraag milieuneutraal veranderen van inrichting Z/21/193534 13-12-2021
Industrieweg 17 in Mijdrecht Realiseren 3 bedrijfsruimtes in verlengde van bestaande bedrijfspand Z/21/193537 13-12-2021


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.