Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 52 - 31 december 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Landzicht 18 in Abcoude Erker aan de voorzijde Z/21/193711 16-12-2021
Kievitslaan 34 in Vinkeveen Dak verhoging Z/21/193733 16-12-2021
Torenlaan 31 in Abcoude Het uitbreiden van de bestaande woning Z/21/193756 16-12-2021
Veldweg in Waverveen Aanleggen van een dam Z/21/193758 16-12-2021
Veldweg 3 in Waverveen Herbouw landbouwberging Z/21/193818 17-12-2021
Botsholsedijk 3 A in Waverveen Het slopen van 2 schuren en het bouwen een werktuigenberging Z/21/193823 17-12-2021
Waverveense pad 15 B 30 in Vinkeveen Nieuwbouw chalet Z/21/193852 20-12-2021
Baambrugse Zuwe 141 D in Vinkeveen Verplaatsen en bouwen van toegangsbrug Z/21/193889 20-12-2021
Rijksstraatweg 39 in Baambrugge Verplaatsen carport Z/21/193890 20-12-2021
Gein-Zuid 26 in Abcoude Renovatie dakconstructie Z/21/194029 22-12-2021


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.