Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 52 - 31 december 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Zilverschoon nabij 30 in Abcoude Ontheffing inrichten tijdelijke bouwplaats voor onderhoudswerkzaamheden woningen in opdracht van GroenWest Z/21/0012613 21-12-2021
Ereprijs nabij 43 in Abcoude Ontheffing plaatsen tijdelijke container voor verbouwing woning Z/21/0012557 21-12-2021


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.