U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Abcoude, ontheffing inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Baarslagstraat (week 19 – 14 mei 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 7 mei 2021 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Hemubo Almere B.V. ontheffing hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Baarslagstraat 1391 VL in Abcoude. Het werkadres is 1391 VH  van Oosterhoutstraat, 1391 VL  Baarslagstraat, 1391 VK  Vennicxstraat en 1391 VM Torenlaan in Abcoude Dit in verband met onderhoudswerkzaamheden in opdracht van GroenWest.

De ontheffing geldt van maandag 17 mei tot en met maandag 6 september 2021.

•    Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer J.A. Kerkenaar van Hemubo Almere B.V. via 036 – 549 27 40.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. 
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. 
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 DA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.