U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

> Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente De Ronde Venen 2021 (week 16 – 23 april 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen heeft besloten de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente De Ronde Venen 2021 vast te stellen. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 13 april 2021 en is hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-113597.html te vinden. De Richtlijn is eveneens hier https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Ronde%20Venen/656597/CVDR656597_1.html te vinden op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving 

Raadsbesluit tot wijzigen nota grondbeleid 2018-2021

De raad van De Ronde Venen heeft besloten de Nota grondbeleid aan te passen. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 13 april 2021 en is hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-113422.html te vinden. De gewijzigde nota is hier https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Ronde%20Venen/609007/CVDR609007_2.html te vinden.

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.