Besluit Eerste wijziging Lijst waardevolle bomen 2014 (week 47 – 26 november 2021)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 november 2021 het Besluit Eerste wijziging Lijst waardevolle bomen 2014 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-405742.html. De Lijst waardevolle bomen is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR344239/2

Mandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 2021

Het college heeft op 12 oktober 2021 besloten het Mandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 2021
vast te stellen. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-407913.html  Het mandaatbesluit is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR664211/1 

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 2021

Het college heeft op 12 oktober 2021 besloten de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 2021 vast te stellen. Dit besluit is op 15 november 2021 gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-407918.html De regeling is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR664213/1 

Gewijzigde richtlijn compensatie schade COVID-19 maatregelen voor buurt- en dorpshuizen, de culturele en creatieve sector en de vrijwilligersorganisaties Jeugd binnen De Ronde Venen 2020 en 2021

Op 9 november 2021 heeft het college Gewijzigde richtlijn compensatie schade COVID-19 maatregelen voor buurt- en dorpshuizen, de culturele en creatieve sector en de vrijwilligersorganisaties Jeugd binnen De Ronde Venen 2020 en 2021 vastgesteld. Dit besluit is op 18 november 2021 gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-414134.html De richtlijn is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR664493/1 

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad). Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.