U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Besluit vergunning Exploitatievergunning (week 10 – 12 maart)

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een exploitatievergunning is verleend: 
-      Herenweg 61, 3645 DG in Vinkeveen d.d. 8 maart 2021 (verzenddatum 9 maart 2021)

De vergunning ligt ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunning op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 29 16 16.

Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.