U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Besluit vergunning exploitatievergunning (week 15 – 16 april 2021)

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een exploitatievergunning is verleend: 
-      Kerkplein 7, 1391 GJ  in Abcoude d.d. 6 april 2021 (verzenddatum 7 april 2021)

De vergunning ligt ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunning op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 - 29 16 16.

Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.