Conceptverkeersbesluit Parkeerschijfzone Station Abcoude ter inzage

U kunt tot en met maandag 1 november uw zienswijze op dit conceptbesluit kenbaar maken. Stuur daarvoor een mail naar verkeer@derondevenen.nl .

Hoe verder?

We verzamelen alle zienswijzen. We vragen ook de mening van de bedrijven van de Hollandse Kade, de NS en de provincie. Vervolgens kijken we of het wenselijk is om het verkeersbesluit aan te passen. Dit verkeersbesluit leggen we 6 weken ter inzage met de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Wat gaan we doen?

We maken een parkeerschijfzone bij het Station

Deze zone komt op de twee grote parkeerterreinen. De maximale parkeerduur van 2 uur maakt het voor treinreizigers, zoals de bezoekers van evenementen in Amsterdam, onaantrekkelijk om via Station Abcoude te reizen. Bezoekers van het Sporthuis Abcoude en de bedrijven van de Hollandse Kade kunnen zo blijven parkeren.

Bewoners kunnen een ontheffing aanvragen

Dit geldt voor bewoners van onze gemeente en enkele nabijgelegen dorpen (zoals Vreeland en Loenen). Met een ontheffing kunnen zij langer dan de maximale parkeerduur van 2 uur parkeren. Deze ontheffing is alleen geldig voor deze parkeerterreinen. Met deze ontheffing zorgen we ervoor dat het Station een belangrijke functie blijft vervullen in de bereikbaarheid van onze gemeente.

We verlengen de werkingsduur van de parkeerschijfzone

Nu is het verplicht om in de parkeerschijfzone van de Ereprijs, Fluitekruid en Waterlelie tot 22.00 uur een parkeerschijf te gebruiken. Dit verlengen we tot 24.00 uur. We willen zo voorkomen dat bezoekers van evenementen toch in de wijk parkeren.

We stellen parkeerverboden in op de Hollandse Kade

Zo willen we voorkomen dat treinreizigers net buiten de zones parkeren en voor overlast zorgen. Deze parkeerverboden zijn ook goed voor de bereikbaarheid en veiligheid op het bedrijventerrein.

We wijzen kiss and ride-plekken aan

Dit geldt voor de bushaltes. We willen nog steeds dat lijn 120 via het station rijdt. Voorlopig is dit niet het geval en willen we het parkeren voorkomen.

Vragen, opmerkingen en zienswijzen?

U kunt mailen naar  verkeer@derondevenen.nl.