U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Intrekking omgevingsvergunningen (week 19 – 14 mei 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

Intrekking omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Henrick Trajectinusstraat 5 in Mijdrecht Plaatsen van 2 meter hoge schutting langs de weg op eigen terrein Z/21/180067 28-04-2021
Bloemhaven 33 in Vinkeveen Onderheien voortuin Z/21/177753 30-04-2021
Rijksstraatweg 12 Baambrugge Aanvraag terrasvergunning Z/21/179457 03-05-2021
Angsteloord 73 in Abcoude Plaatsen zonnepanelen voorkant dak Z/21/181786 04-05- 2021
Bovendijk 16 A in Wilnis Het uitbreiden van parkeerplaats Golfpark Wilnis (onder OLO nr. 6016655) Z/21/181695 06-05-2021
Rijksstraatweg 163 in Baambrugge Aanvraag t.b.v. het afwijken van de gebruiksregels Z/21/180472 07-05-2021

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.