U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Mandaatbesluit bevelsbevoegdheid ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID-19 op grond van artikel 58n Wet publieke gezondheid (week 5 – 5 februari 2021)

De burgemeester heeft op 19 januari 2021 het mandaatbesluit bevelsbevoegdheid vastgesteld. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 27 januari 2021 en is hier te vinden https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-25169.html.

Mandaat- en volmachtbesluit inkoop Wmo-hulpmiddelen 2021

Het college heeft op 12 januari 2021 het Mandaat- en volmachtbesluit inkoop Wmo-hulpmiddelen 2021 vastgesteld. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 27 januari 2021 en is hier te vinden https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-25148.html

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden.