U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Mijdrecht, ontheffing inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Gosewijn van Aemstelstraat (week 20 – 21 mei 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 14 mei 2021 in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Bébouw Midreth B.V. ontheffing hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Gosewijn van Aemstestraat 3641 AP in Mijdrecht. Dit in verband met de nieuwbouw appartementencomplex in opdracht van GroenWest.

De ontheffing geldt van maandag 31 mei 2021 tot en met vrijdag 17 september 2021.
•    Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer B. Broeke van Bébouw Midreth B.V. via 0297 - 76 01 00.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. 
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. 
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 DA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.