Nadere regels subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie De Ronde Venen 2022 (week 46 – 19 november 2021)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 oktober 2021 de Nadere regels subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie De Ronde Venen 2022 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-387687.html en de regels zijn hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR663613/1

Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang op grond van een Sociaal-Medische Indicatie gemeente De Ronde Venen 2021

Het college heeft op 2 november 2021 besloten de Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang op grond van een Sociaal-Medische Indicatie gemeente De Ronde Venen 2021 vast te stellen. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-401856.html en de beleidsregels zijn hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR663959/1

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad). Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.