Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen ingetrokken door aanvrager (week 36 – 10 september 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen, ingetrokken door aanvrager
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Ruigekade 20B in De Hoef Bouw van een bijbehorend bouwwerk Z/21/184691 31-08-2021