Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen ingetrokken door aanvrager (week 44 – 5 november 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen, ingetrokken door aanvrager
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Amstelkade 74 A Amstelhoek Realiseren van aanlegplaats of (kleine) steiger Z/21/187308 19-10-2021
Rijksstraatweg 129 A in Baambrugge Het bouwen van een bijgebouw met zwembad Z/21/187786 28-10-2021