U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 1 – 8 januari 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Proostdijerdwarsweg 13 in Waverveen Aanvraag 2 dammen met proostdijerdwarsweg 13 Z/20/169470 24-12-2020
Mennonietenbuurt 22 in Amstelhoek Aanvraag aanlegplaats/steiger voor bootje Z/20/170123 30-12-2020