Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 32 – 13 augustus 2021) Ingetrokken door aanvrager

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen, ingetrokken door aanvrager
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Dorpsstraat 5 in Wilnis Het plaatsen van een overkapping in de tuin Z/21/184510 30-07-2021