Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 33 – 20 augustus 2021) Ingetrokken door aanvrager

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen, ingetrokken door aanvrager
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Dominee Bleekerhof 33 in Abcoude Afwijken van het gebruik voor bedrijf aan huis Z/21/183265 16-07-2021
Sectie 400 en 401 in Wilnis Veekerende afscheiding plaatsen Z/21/185492 09-08-2021