Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 51 – 24 december 2021) Ingetrokken door aanvrager

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen, ingetrokken door aanvrager
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Burgemeester Padmosweg 74 in Wilnis Het bouwen van een tuinhuis in de achtertuin van het gebouw Z/21/190174 16-12-2021