Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (week 34 – 27 augustus)

De gemeente heeft op 23 augustus 2021 een omgevingsvergunning beperkte milieutoets verleend op het adres Westerlandweg 13} met zaaknummer {{6066625}}. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het houden van geiten in de werktuigenberging.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om ergens toestemming voor te krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om een omgevingsvergunning milieu, bouwen of slopen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. 

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt binnen zes weken na 27 augustus 2021 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres van het gemeentehuis de website van de gemeente. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen of mailen met de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit kan via het telefoonnummer 088 – 022 50 00 of u stuurt een mail naar info@odru.nl met het zaaknummer {{6066625}}.

Hoe maakt u bezwaar?

U zet op papier waarom u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet een bezwaarschrift. U stuurt het bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van de gemeente, per adres: Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht. U zet in het bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens:
-              uw naam, adres en handtekening;
-              de datum;
-              met welke vergunning u het niet eens bent;
-              waarom u het niet eens bent met de vergunning;
-              wat de beslissing volgens u moet zijn;
-              het zaaknummer {{6066625}}.

Kunt u niet wachten op de beslissing op het bezwaar?

Als een omgevingsvergunning is verleend, mag de bouw of sloop starten of mogen de activiteiten meteen worden uitgevoerd, ook als u als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dit voorkomen of kunt u niet wachten? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige beslissing te nemen. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online. Het schriftelijke verzoek stuurt u, samen met een kopie van uw beroepschrift, naar de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u het verzoek online wilt doen gaat u naar https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank en kiest u voor “voorlopige voorziening aanvragen tijdens bezwaarprocedure”. Voor meer informatie kunt u bellen met het Rechtspraak Servicecentrum. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 6161. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.