U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen (week 13 – 2 april 2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden maken bekend dat:

zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

•    Wagenvoort Vuurwerk B.V., Kanaaldijk 52, 8191 NB te Wapenveld t.b.v. het vervoer incl. laden en lossen van vuurwerk naar de Amsterdamsestraatweg (Abcoudermeer), op 28 augustus 2021.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) aanvrager bij de gemeente zijn ingediend (verzenddatum besluit: 2 april 2021).

Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht, tel. 088 – 022 50 00 of per mail: info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid / ontheffingen.