U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Ontwerp besluit tot verlening van een omgevingsvergunning Groot Mijdrechtstraat 17, onderdeel milieu (week 20 – 21 mei 2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen hebben op 17 mei 2021 het besluit genomen om de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (oprichting) voor een bedrijf voor opslag van vet op het adres Groot Mijdrechtstraat 17 in Mijdrecht, aangevraagd op 31 januari 2021 te verlenen. De procedure is geregistreerd onder zaaknummer Z/21/176739  

Inzage

De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 21 mei 2021 tot en met 2 juli 2021 


Zienswijze indienen

Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen bij de Omgevingsdienst regio Utrecht Archimedeslaan 6 te Utrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen.