U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Ontwerpbesluit Eerste wijziging Lijst waardevolle bomen 2014

Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen;

gelet op het Groenbeleidsplan 2017-2040, Lijst waardevolle bomen 2014 en de beleidsnotitie ‘Omgang met bomen’, Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen (artikel 4.3.1);

overwegende dat het college waardevolle bomen een extra beschermde status wil geven;

overwegende dat de Lijst waardevolle bomen een groeidocument is en periodiek wordt herzien;

gelet op besluit van 25 mei 2021 tot toepassing van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het ontwerpbesluit ter inzage gelegen heeft van … tot … en belanghebbenden gedurende deze termijn de mogelijkheid hebben gekregen een zienswijze naar voren te brengen;

Besluit:

Artikel I Wijziging Lijst waardevolle bomen

De Lijst Waardevolle bomen 2014 wordt gewijzigd als volgt;

Verwijderd van de Lijst waardevolle bomen

a. Verwijderd van de Lijst waardevolle bomen wordt:

Wijziging Lijst waardevolle bomen 2014
Adres Nr. Locatie Boomsoort Reden van lijst af
Abcoude        
Amsterdamseweg   bij 3e brug 3 eiken voldoen niet aan criteria
Blomsward 2 voor school 2 acacia's gekapt; slechte conditie
Broekzijdselaan P.M. school 46a plein/achterpad 2 lindes gekapt; bouwplan 2015
Broekzijdselaan P.M. school 46a plein/achterpad 2 paardenkastanjes gekapt; bouwplan 2015
Folkert Postlaan 2 zijtuin aan het water 1 es gekapt (zonder WABO)
Gein Noord 28-29 langs de weg 3 leilindes gekapt
Gein Zuid 19 aan de weg 1 es gekapt; slechte conditie
Gein Zuid 60   2 paardenkastanjes gekapt
Hoogstraat 15 achtertuin 1 beuk gekapt; slechte conditie
Koningsvaren 117 voortuin 3 stammige berk gekandelaberd, voldoet niet meer aan criteria
Molenweg 10 voortuin 1 linde gekapt; slechte conditie
Raadhuisplein 3 voortuin 1 esdoorn gekapt
Stationsstraat 12 achtertuin 1 paardenkastanje gekapt
Stationsstraat 28 naast nr 32 1 es (3 stammig) gekapt bouwplan 2015
Winkeldijk 27 achtertuin 1 plataan Gekapt
Amstelhoek        
Amstelkade 105   1 paardenkastanje gekapt; slechte conditie
Baambrugge        
Binnenweg 10 achtertuin 1 beuk gekapt; slechte conditie
De Horn 6   2 essen 1 es gekapt en 1 es gekandelaberd; voldoet niet meer aan criteria
De Horn 1 weiland 1 populier Stormschade
De Horn 4 voortuin 1 esdoorn gekapt; vergunning
Donkervlietse Binnenweg 8   1 kastanje Stormschade; omgewaaid
Rijksstraatweg 121a waterkant weg 3 eiken Stormschade; omgewaaid
Rijksstraatweg 115 zijtuin 1 esdoorn Stormschade; omgewaaid
Rijksstraatweg 107   1 paardenkastanje gekandelaberd, voldoet niet meer aan criteria
Rijksstraatweg 17   1 rode beuk gekapt; slechte conditie
De hoef        
Oostzijde 21   2 leilindes Stormschade; omgewaaid
Oostzijde 83   1 Amerikaanse vogelkers Boom dood
Mijdrecht        
Dorpsstraat   bij de brug 1 linde Stormschade; omgewaaid
Dorpsstraat 75 bij Avondlicht 1 paardenkastanje gekapt; slechte conditie
Prinses Beatrixlaan 1   3 beuken gekapt; slechte conditie
Prinses Beatrixlaan 1   1 eik gekapt; slechte conditie
Raadhuislaan     1 beverboom Stormschade; omgewaaid
Stationsweg   naast fietspad 1 linde gekapt; slechte conditie
Vinkeveen        
Achterbos 22   1 eik gekandelaberd, voldoet niet meer aan criteria
Baambrugse Zuwe 138   1 rode beuk Boom dood
Demmerik 68 voor het voormalig spoorhuis 2 lindes Stormschade; omgewaaid
Dodaarslaan 158 naast 5 Zilveresdoorns gekapt; slechte conditie
Donkereind 9 zuidkant weiland 1 paardenkastanje Stormschade; omgewaaid
Donkereind 11   1 es gekandelaberd, voldoet niet meer aan criteria
Donkereind 14   1 linde gekapt; slechte conditie
Donkereind 17   1 linde gekapt; slechte conditie
Donkereind 17   1 paardenkastanje gekapt; slechte conditie
Donkereind 24   2 paardenkastanje gekapt
Donkereind 24   2 lindes gekapt
Herenweg 1   6 platanen voldoet niet aan criteria
Herenweg 23   1 esdoorn Stormschade; omgewaaid
Herenweg 124   2 kastanjes gekandelaberd, voldoet niet meer aan criteria
Herenweg 182   1 treurwilg gekandelaberd, voldoet niet meer aan criteria
Herenweg 203   1 beuk gekapt; slechte conditie
Heulweg 20   1 rode beuk verkeerde huisnr. Moet zijn nr. 36
Kerklaan 2   1 moerascypres gekapt; slechte conditie
Kievitslaan 22   1 berk gekapt; slechte conditie
Kloosterplein     1 paardenkastanje Stormschade; omgewaaid
Pijlstaartlaan 14-26 Tegenover 6 Zilveresdoorns gekapt; slechte conditie
Provincialeweg 19   3 paardenkastanjes gekapt; slechte conditie
Scholeksterlaan     1 paardenkastanje gekapt; slechte conditie
Uitweg 4   1 es gekapt; slechte conditie
Waverveen        
Hoofdweg 14   2 paardenkastanjes gekandelaberd, voldoet niet meer aan criteria
Wilnis        
Herenweg 96   1 paardenkastanje gekapt; slechte conditie
Mijdrechtse Dwarsweg 5 langs pad 3 lindes gekapt; slechte conditie
Mijdrechtse Dwarsweg 5 perceel ernaast 1 paardenkastanje Boom dood
Toegevoegd aan de Lijst waardevolle bomen

b. Toegevoegd aan de Lijst waardevolle bomen wordt:

Wijziging Lijst waardevolle bomen 2014
Adres Nr. Locatie Boomsoort Opmerking
Abcoude        
Aasdomstraat 1   1 berk mandelige boom
Aasdomstraat 3   1 berk mandelige boom
Aasdomstraat 5   1 berk mandelige boom
Aasdomstraat 7   1 berk mandelige boom
Aasdomstraat 8   1 berk mandelige boom
Aasdomstraat 9   1 berk mandelige boom
Aasdomstraat 10   1 berk mandelige boom
Aasdomstraat 14   1 berk mandelige boom
Aasdomstraat 16   1 berk mandelige boom
Aasdomstraat 18   1 berk mandelige boom
Aasdomstraat 20   1 berk mandelige boom
Aasdomstraat 22   1 berk mandelige boom
Aasdomstraat 24   2 berken mandelige boom
Aasdomstraat   zijtuin Dr. Sloetlaan 43 1 berk mandelige boom
Aasdomstraat   zijtuin Dr. Sloetlaan 41 1 berk mandelige boom
Aasdomstraat   zijtuin Blomswaard 23 2 berken mandelige boom
Aasdomstraat   zijtuin Blomswaard 25 2 berken mandelige boom
Angsteloord 6   2 lindes mandelige boom
Angsteloord 12 grasstrook naast nr. 12 1 linde  
Angsteloord 19   1 linde  
Angsteloord 21   1 linde  
Hoogstraat 24 achtertuin 4 moerascypressen tuin maakt onderdeel uit van Rijksmonument
Hoogstraat 24 achtertuin 8 esdoorns tuin maakt onderdeel uit van Rijksmonument
Hoogstraat 24 achtertuin 1 es tuin maakt onderdeel uit van Rijksmonument
Hoogstraat 24 achtertuin 1 eik tuin maakt onderdeel uit van Rijksmonument
Hoogstraat 24 achtertuin 3 lindes tuin maakt onderdeel uit van Rijksmonument
Hoogstraat 24 achtertuin 1 iep tuin maakt onderdeel uit van Rijksmonument
Koppelland 1   1 esdoorn mandelige boom
Koppelland 2   1 esdoorn mandelige boom
Koppelland 4   1 esdoorn mandelige boom
Koppelland 5   1 esdoorn mandelige boom
Koppelland 6   1 esdoorn mandelige boom
Koppelland 8   1 esdoorn mandelige boom
Koppelland 9   1 esdoorn mandelige boom
Koppelland 10   1 esdoorn mandelige boom
Koppelland 11   1 esdoorn mandelige boom
Koppelland 13   1 esdoorn mandelige boom
Koppelland 14   1 esdoorn mandelige boom
Koppelland   zijtuin/voortuin Doude van Troostwijkstraat 23 2 esdoorn mandelige boom
Koppeldijk 26   1 esdoorn mandelige boom
Meerweg 23 ter hoogte van nr.23 3 amerikaanse eiken  
Meerzicht   hoek Landzicht 2 lindes  
Sandbergstraat 2 voortuin 2 kastanjes particuliere boom
Van Oosterhoutstraat   op speelveldje eik  
Baambrugge        
Donkervlietse Binnenweg 8 langs de weg 3 beuken  
Mijdrecht        
Hoofdweg 72b zijtuin 1 paardenkastanje voldoet aan criteria
Vinkeveen        
Herenweg 82 voortuin 1 kastanje  
Herenweg 132-134 voortuin 1 berk  
Heulweg 36   rode beuk verkeerde huisnr. Stond op lijst bij nr.20
         
Waverveen        
Botsholsedwarsweg 13 voortuin 2 leilindes  
Cliffordweg 2   1 plataan voldoet aan criteria
Cliffordweg 42 in voortuin 2 lindes belangrijk voor groenstructuur

 

Artikel II Citeertitel en inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
2. Dit besluit wordt aangehaald als Eerste wijziging Lijst waardevolle bomen 2014.
 

Mijdrecht, DATUM
 

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen

de secretaris,
Ruud Kleijnen

de burgemeester,
Maarten Divendal