U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Ontwerpwijzigingsplan Mijdrechtse Dwarsweg 12A Wilnis (weel 22 – 4 juni 2021)

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 5 juni 2021 het ontwerpwijzigingsplan ‘Mijdrechtse Dwarsweg 12A’ in Wilnis (met planidentificatienummer:  NL.IMRO.0736.BPW011mijdwars12a-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. 

Het ontwerpwijzigingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:
•    De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0736.BPW011mijdwars12a-ow01. 
•    De authentieke ontwerpplanbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.
•    Vanwege de Corona-maatregelen ligt er geen papieren versie ter inzage. Als u niet in de gelegenheid bent om het plan digitaal te raadplegen dan kunt u contact opnemen met Myra van Woerden door te mailen naar ‘omgevingszaken@derondevenen.nl’ of te bellen met 0297 291616.

Toelichting

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Mijdrechtse Dwarsweg 12A’ maakt het planologisch mogelijk om de vorm van het bouwvlak te wijzigen, zodat een werktuigenberging kan worden gerealiseerd.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging, van 5 juni 2021 tot en met 16 juli 2021, kan een ieder op het ontwerpwijzigingsplan een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Myra van Woerden van de afdeling Ruimte. Zij is op maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 0297 - 29 16 16.