U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Parkeervisie Abcoude (week 6 – 12 februari 2021)

De raad heeft op 16 december 2020 besloten het Beleidsplan Verkeer 2017-2021 te wijzigen door helemaal onderaan de Parkeervisie Abcoude in te voegen en door na de titel de volgende tekst toe te voegen: ‘let op: voor de kern Abcoude is bijgaande Parkeervisie van toepassing’. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 1 februari 2021 en is hier te vinden https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-30097.html .

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden.