U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Stemmen met een kiezerspas (week 4 – 29 januari 2021)

De burgemeester van De Ronde Venen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
           
A.    SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
     1.    Bij Verkiezingsteam De Ronde Venen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
     2.    Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.
     3.    Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
     4.    Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
 
B.    MONDELINGE AANVRAAG
     1.    De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur de stempas over te leggen bij Verkiezingsteam De Ronde Venen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.
     2.    Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
     3.    Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
 
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
Verkiezingsteam De Ronde Venen
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht
 
Plaats:    Mijdrecht
Datum:    Woensdag 27 januari 2021
 
De burgemeester voornoemd,
 
M. Divendal