Subsidieregeling doorstart na Corona 2021 (week 45 – 12 november 2021)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 oktober 2021 de Subsidieregeling ‘Doorstart na Corona 2021  vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-364054.html 

Onttrekken openbaarheid voetpad nabij Groenlandsekade 1 in Vinkeveen

De raad heeft op 30 september jl. besloten het voetpad ten oosten van Groenlandsekade 1 (op perceel VKV00 A 5773) uit de openbaarheid te onttrekken. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-366035.html

Wijziging Richtlijn voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied vanwege COVID-19 maatregelen

Het college heeft op 12 oktober 2021 besloten de richtlijn voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied vanwege COVID-19 maatregelen  te wijzigen. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-374681.html

Besluit Gedragscode soortbescherming gemeenten

•    Het college heeft op 12 oktober jl. besloten de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' (versie 4 december 2020, definitief) van Stadswerk vast te stellen, zodat deze ingezet kan worden door de gemeente De Ronde Venen en voor een goed gebruik van de gedragscode de begeleidende handleiding voor te schrijven. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-381660.html

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad). Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.