Toestemming laden en lossen van vuurwerk (week 40 – 8 oktober 2021)

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat:

Een bijzondere toestemming voor het laden en lossen van consumentenvuurwerk is verleend aan:

•    GBV-Weco Vuurwerk B.V., Bobinestraat 12, 3903 KG Veenendaal t.b.v. het laden en lossen van consumentenvuurwerk naar Garage Abcoude B.V., Hollandse kade 36, 1391 JM Abcoude. Voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) aanvrager (verzenddatum besluit: 13 oktober 2021) bij de gemeente zijn ingediend.

Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 – 022 50 00 of info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid / ontheffingen.